Награда за најдобра партнер организација од Ротари клуб Велес