Гран-при за проф. д-р Јордан Ѓорчев на манифестацијата Најуспешни битолчани 2023 по избор на Битолски весник