Посета на Центарот за поддршка во учењето на учениците со попреченост во ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ во Битола