Меѓународен Славјански Универзитет добитник на наградата „Најдоброто од Истокот“