Предавање од областа на пчеларството „Воведување на нови методи на пчеларење во изменети агроеколошки услови“

Награда за најдобра партнер организација од Ротари клуб Велес
1 декември 2018
Прогласени победниците на македонската параглајдинг лига 2018
2 декември 2018

Предавање од областа на пчеларството „Воведување на нови методи на пчеларење во изменети агроеколошки услови“

Пчелари од повеќе градови во Македонија вечерва се собраа на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ за предавањето од д-р Родољуб Живадиновиќ, претседател на Сојузот на пчеларски организации во Србија, долгогодишен пчелар и автор на повеќе трудови од областа на современото пчеларење.

Предавањето беше на тема „Воведување на нови методи на пчеларење во изменети агроеколошки услови“.