На Славјански традиционалнo беше прославена руската Прочка – Масленица