На МСУ во Свети Николе промовирана книгата „Психологијата како наука и професија“ од проф. д-р Мирослав Пендароски

Одборот за евалуација на високото образование во посета на МСУ во Свети Николе
10 ноември 2021
Поднесување кандидатура за факултетското студентско собрание
19 ноември 2021

На МСУ во Свети Николе промовирана книгата „Психологијата како наука и професија“ од проф. д-р Мирослав Пендароски

Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, официјалната издавачка куќа на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Институтот за култура и уметност при МСУ организираа промоција на книгата „Психологијата како наука и професија“ од проф. д-р Мирослав Пендароски.
Промоцијата се одржа на 16.11.2021 со почеток од 12:00 часот во просториите на МСУ пред ограничена публика, согласно протоколите. Настанот беше организиран комбинирано и истовремено можеше да се следи и онлајн, преку платформата Zoom.
Настанот го отвори водителката Александра Велинова, а промотори беа проф. д-р Соња Ризоска Јовановска и доц. д-р Ана Чучкова од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин.