Лиса Хенеке од Универзитетот Лајбниц во Хановер, Германија, ќе студира на МСУ еден семестар во рамките на Еразмус+ програмата

Наградени дела од конкурсот „Перото – инспирација за уметничката четка“
3 ноември 2021
Промоција на книгата „Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина“ од Никола Ристевски
3 ноември 2021

Лиса Хенеке од Универзитетот Лајбниц во Хановер, Германија, ќе студира на МСУ еден семестар во рамките на Еразмус+ програмата

Лиса Хенеке од Универзитетот Лајбниц во Хановер, Германија, деновиве е во посета на МСУ во рамките на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за студенти. Таа овој семестар ќе студира на последипломските студии на Факултетот за економија и организација на претприемништво при МСУ, а наставата ќе се одвива онлајн.

Во рамки на посетата Лиса Хенеке оствари средба со вработените од Канцеларијата за меѓународни односи и деканката на Факултетот за економија и организација на претприемништво на Меѓународен Славјански Универзитет Г. Р. Державин, проф. д-р Шеќеринка Ивановска.