Наградени дела од конкурсот „Перото – инспирација за уметничката четка“