Промоција на книгата „Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина“ од Никола Ристевски