Доц д-р Mустафа Ешкису, асистент Мурат Аќиркан, асистент Намик Кемал Хасполат и асистент Огужан Челик во посета на МСУ во рамките на Еразмус+

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово
9 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ ,,Св. Наум Охридски“ – Македонски Брод
10 мај 2022

Доц д-р Mустафа Ешкису, асистент Мурат Аќиркан, асистент Намик Кемал Хасполат и асистент Огужан Челик во посета на МСУ во рамките на Еразмус+

Доц д-р Mустафа Ешкису, асистент Мурат Аќиркан, асистент Намик Кемал Хасполат од Факултетот за образование при Универзитетот Ерзинџан Бинали Јилдирим, Република Турција и асистент Огужан Челик од Факултетот за уметности и науки при Универзитетот Ерзинџан Бинали Јилдирим, Република Турција, деновиве се во посета на МСУ во рамките на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за наставен/административен кадар.

Во рамки на денешната посета на универзитетот (10 мај 2022) остварија средба со претседателот на Управен одбор на Меѓународен Славјански Универзитет, проф. д-р Јордан Ѓорчев и вработените од Канцеларијата за меѓународни односи на МСУ.