МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ ,,Св. Наум Охридски“ – Македонски Брод

Доц д-р Mустафа Ешкису, асистент Мурат Аќиркан, асистент Намик Кемал Хасполат и асистент Огужан Челик во посета на МСУ во рамките на Еразмус+
10 мај 2022
Проф. д-р Јордан Ѓорчев, претседател на Управен одбор на МСУ беше промотор на двете книги „Сизифе смени го врвот“ и „Доаѓа зима“ од Димитар И. Вилазорски во Ликовен салон, Велес
10 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ ,,Св. Наум Охридски“ – Македонски Брод

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 10 мај 2022 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од СОУ ,,Св.Наум Охридски“ – Македонски Брод.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.