МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово
9 мај 2022
Доц д-р Mустафа Ешкису, асистент Мурат Аќиркан, асистент Намик Кемал Хасполат и асистент Огужан Челик во посета на МСУ во рамките на Еразмус+
10 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 6 мај 2022 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.