За првпат организиравме заедничко виртуелно кино во Киноверзум