Вработени од МСУ беа дел од работилницата Свети Николе организирана од Здружението Споделено знаење