Успешно се одржа 7. Меѓународен филозофски дијалог „Исток-Запад“