Во Охрид одржан бесплатен семинар на тема „Како да излеземе од нашата комфорна зона“