Алумни клуб: Милена живее и работи во Норвешка како сметководител со диплома од Славјански