Во Битолски весник секоја среда можете да читате за активностите на МСУ