Пријавување на бесплатен курс за руски јазик „Руски низ игра“ за деца на возраст од 5 до 9 години

Успешно завршија Деновите на психологија на МСУ
16 ноември 2019
Потпишан Договор за соработка со Висока школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија
23 ноември 2019

Пријавување на бесплатен курс за руски јазик „Руски низ игра“ за деца на возраст од 5 до 9 години

Научниот Институт за култура и уметност при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе започнува со бесплатни курсеви за руски јазик „Руски низ игра“ за деца на возраст од 5-9 години.

Курсот „Руски низ игра“ ќе го води едукатор со руски мајчин јазик, а со активности ќе се започне од средината на јануари 2020 година.Часовите ќе се оддржуваат еднаш неделно (во недела) во времетраење од два часа. Контакт лице за подетални информации: Елена Златева тел. 076 241 205 (секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот).

Пријавување:


Please wait...