Успешно заврши вториот ден од Новогодишниот фестивал и базар