Започна Новогодишниот фестивал и базар на МСУ во Свети Николе