На МСУ во Свети Николе промовирана книгата „Крлевизми“ од Атанас Крлевски