Учениците од „Јане Сандански“ – Битола на практична работа во МСУ

Пријавување за Денови на психологијата на МСУ
6 ноември 2019
МСУ објавува конкурс во рамки на програмата Еразмус+
7 ноември 2019

Учениците од „Јане Сандански“ – Битола на практична работа во МСУ

Ученици од прва година од средното економско училиште „Јане Сандански“ од Битола денес беа во посета на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – кампус Битола.
Целта на посетата беше реализација на практична работа по предметот Деловно работење. Нашите вработени од Службата за студентски прашања ги упатија учениците во процесите кои се одвиваат на нивните работни места и им го презентираа начинот на работење на службата.