МСУ објавува конкурс во рамки на програмата Еразмус+