Студентот Борјан Јовановски со две награди од Македонско и Унгарско пред Светско параглајдинг првенство