Договори за продлабочување на соработката со Универзитетот од Велико Трново