Студенти од МСУ подаруваат мартинки по повод 1-ви март