Студенти од Факултетот за психологија при МСУ реализираа практична настава во СОУ „Таки Даскало“ во Битола