Се одржа и второто предавање од ППП – Доживотно учење од проф. д-р Ѓорѓина Кимова