Студенти од Факултетот за правни науки при МСУ земаа учество на завршната конференција „Унапредување на реформите во правосудството – Kон враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем“