Слободни места за меѓународниот фестивал „Друзья, прекрасен наш союз!” на Црно Море во Бугарија