МСУ потпиша договор со Македонски полициски синдикат

Слободни места за меѓународниот фестивал „Друзья, прекрасен наш союз!” на Црно Море во Бугарија
14 мај 2019
Христијан Арсов – детето генијалец гостин на МСУ
15 мај 2019

МСУ потпиша договор со Македонски полициски синдикат

Во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р Державин“ и Македонски полициски синдикат.

Договорот го потпишаа Д-р Јордан Ѓорчев, Претседател на Управен Одбор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Г-дин Златко Цветковски, претседател на Македонски полициски синдикат.