Силвија Тодорова и Ива Димитрова во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата