Промовирана книгата Бела книга за темнотиите на душата од проф. д-р Мирослав Пендароски