Ученици од трета и четврта година од СОУ „Коле Нехтенин“, Штип започнаа со практична настава на МСУ