На МСУ се одржа работилница организирана од МСУ и Здружението Споделено знаење