Се одржа првата работилница за цртање стрипови со Здравко и Давор