Се одржа вебинарот „Справување со стрес во приватна и професионална сфера во период на неизвесност“

Се одржа првата работилница за цртање стрипови со Здравко и Давор
13 мај 2021
Се одржа вебинарот „Одврзување од токсични релации“ со м-р Билјана Пешева
15 мај 2021

Се одржа вебинарот „Справување со стрес во приватна и професионална сфера во период на неизвесност“

„Справување со стрес во приватна и професионална сфера во период на неизвесност“ е шестиот вебинар во рамките на платформата за психолошка поддршка. Вебинарот се одржа на 13-ти мај со почеток од 20:00 часот.

Вебинарот го водеше доц. д-р Слаѓана Ангелкоска, од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и имаше над 300 учесници.

Предавањата во рамките на платформата за психолошка поддршка се бесплатни и учество може да земат сите заинтересирани граѓани.