Се одржа онлајн работилницата „Невромаркетинг – револуционерно поле на маркетинг истражувања“