Се одржа Еразмус+ инфо сесија за студентите на МСУ