Академско пишување – онлајн предавање за студенти на МСУ

Се одржа онлајн работилницата „Невромаркетинг – револуционерно поле на маркетинг истражувања“
30 јануари 2021
Се одржа првиот дел „Од идеја“ од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ
4 февруари 2021

Академско пишување – онлајн предавање за студенти на МСУ

Почитувани студенти, Ве информираме дека ќе се одржи предавање наменето за сите студенти на МСУ на тема: „АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ“. Предавањата ќе се одржат во следниве термини:

  • проф. д-р Иван Ефремовски, проректор за настава на МСУ
    • 4 февруари 2021 год., на тема: „Од идеја“, 18:00 часот
    • 8 февруари 2021 год., на тема: „До дело“, 18:00 часот
  • проф. д-р Ѓорѓина Ќимова
    • 12 февруари 2021 год., на тема: Општ истражувачки осврт (Методологија на истражувањето), 18:00 часот


Во текот на предавањата ќе се објасни процесот на настанување на едно научно дело, од првиот чекор, идеја преку пристап, постапка до конечен резултат, дело во академската средина.

Регистрирањето е преку следниот линк.