Се одржа првиот дел „Од идеја“ од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ