МСУ потпиша договор со Универзитет „Мајка Тереза“ од Скопје