„Антиката низ вековите“ изложба од Клуб за УНЕСКО Пиреја, Грција на Славјански во Свети Николе