„Антиката низ вековите“ изложба од Клуб за УНЕСКО Пиреја, Грција на Славјански во Свети Николе

Се одржаа петтите ораторски денови на МСУ
18 април 2019
МСУ потпиша договор со Универзитет „Мајка Тереза“ од Скопје
19 април 2019

„Антиката низ вековите“ изложба од Клуб за УНЕСКО Пиреја, Грција на Славјански во Свети Николе

Денес на МСУ во Свети Николе беше отворена изложбата на фотографии „Антиката низ вековите” организирана од Клуб за УНЕСКО Пиреја и островите, Грција, и почесниот член на УНЕСКО, Бондар Ирина Алексеевна. Веќе неколку години по ред МСУ има соработка со Руската академија на уметностите и УНЕСКО за поставување на ликовни изложби на познати уметници.

Исто така, беше поставена и изложба на Елена Брежицкаја, фотограф од Пјатигорск, насловена „Планинска елегија”. Организаторите на изложбата имаа за цел преку фотографиите да ги пренесат убавината на Северен Кавказ и големината на планините и природата.

Древните цивилизации на Медитеранот и Кавказ низ историјата го инспирираа човештвото на креативни подвизи. Ставот кон античкото наследство на Грција и на Кавказ со текот на времето се смени, но секогаш останува релевантен и е составен дел на модерната култура.

Целта на изложбата е да се прикаже влијанието на митологијата и уметноста на Античка Грција врз културата на народите во светот, да се прикажат зачуваните занаети и културни споменици на народите во делата на уметниците. Културното наследство одамна е предмет на восхит на луѓето и негово прикажување во различни толкувања.

На изложбата се прикажани фотографии на креативни дела од членови на РУСКАТА АКАДЕМИЈА НА УМЕТНИЦИ и членови на КРЕАТИВНАТА УНИЈА НА УМЕТНИЦИ, кои беа изложени во Москва, како и креативни дела, кои учествуваа на изложбата на Карачаево-Черкескиот државен универзитет „У. Д. Алиев“, која беше поставена во Карачаевск, Руска Федерација.