МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип
14 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово
14 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 10 мај 2022 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.