МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип
14 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ ,,Миле Јаневски Џингар” – Македонска Каменица
14 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 9 мај 2022 година (понеделник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.