МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ ,,Миле Јаневски Џингар” – Македонска Каменица