МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип
14 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип
14 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 10 мај 2022 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.