М-р Михаела Ѓорчева на Панел дискусија организирана од Амбасадата на Република Словенија